OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Pre Váš pohodlný nákup sa zaregistrujte.

Registrácia: (registrácia je dobrovoľná, nakupovať môžete aj bez registrácie)

- kliknite na ikonku Nová registrácia

- vyplňte registračný formulár - zadaním mena, adresy, medzi povinné patrí aj telefónne číslo a emailová adresa na spätné potvrdenie objednávky

- heslo na prihlásenie vám bude vygenerované automaticky

- každú objednávku je možné zrušiť v čase až do prevzatia

- stav skladových zásob nemusí vždy zodpovedať skutočnosti, vzhľadom k veľkému počtu objednávok a pretože súčasne uvedený tovar predávame na viacerých predajným miestach a internetových obchodoch. Pokiaľ by sme požadovaný tovar nemali skladom, budeme vás nezodkladne informovať .

- objednávku Vám potvrdíme spätným zaslaním emailu

Tovar si môžete prevziať aj osobne na adrese:

Detská obuv Žabka

Mlynská 5057/ 1- a

934 01 Levice

 

Platba za tovar:

- tovar môžete uhradiť prevodom na účet, dobierkou alebo hotovosťou priamo u nás v predajni.

- pre platbe prevodom je tovar zaslaný hneď po pripísaný platby na účet (pri vkladaní hotovosti na účet je potrebné k celkovej sume aj s poštovným pripočítať ešte 0,50 €, ktoré si účtuje banka za priamy vklad hotovosti)

- za tovar neplaťte skôr ako Vám nepotvrdíme objednávku emailom

Číslo účtu: SK4909000000005040280820 - Slovenská sporiteľňa

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky

 

Dodacie podmienky:

- tovar Vám doručíme na adresu, ktorá bude uvedená v objednávke alebo v registračnom formulári (preto treba vyplniť všetky povinné údaje vrátane telefónneho čísla a emialovej adresy)

- predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktorý bol zapríčinený Slovenskou poštou, takisto nezodpovedá za poškodenia vzniknuté prepravou.

- poštovné + balné (tovar je posielaný prepravnou spoločnosťou GLS Slovakia, bližší rozpis nájdete v kolónke Poštovné)

- je možný aj osobný odber v kamennej predajni Detská obuv Žabka v Leviciach

- ak zistíte, že u nás zakúpený tovar Vám nevyhovuje, podľa zákona nám ho môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu, vopred nás však informujte (telefoniky, emailom). Vzťahuje sa to len na tovar zakúpený v internetovom obchode. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, čistý, schopný ďaľšieho predaja - treba priložiť faktúru aj so záručným listom, taktiež číslo účtu kam Vám má byť vrátená suma za tovar.

- tovar posielaný naspäť odporúčame poistiť, odporúčame neposielať dobierkou - dobierka nebude prevzatá

- ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

Tovar zasielajte na adresu: Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05 Levice

- po doručení zásielky Vám bude naspäť na Váš účet vrátená suma za tovar (bez poštovného), ktorú ste uhradili.

 

Z dôvodu poskytovania služieb predávajúci musí poznať osobné údaje zákazníka. Narábanie s takýmito údajmi sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci sa zaväzuje takéto údaje chrániť a za žiadnych okolností ich neposkytuje tretej osobe, výnimku tvorí len doručovateľká služba (Pošta) a v niektorých prípadoch Banka, keď je potrebné poskytnúť meno - tieto informácie sú však poskytnuté len jednorazovo. Dodávateľ si tieto informácie zhromažďuje so súhlasom zákazníka - a to meno, adresu, email, telefónne číslo, slúži to predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Zákazníkom nie sú poskytované emaily s marketingovými informáciami (newsletter, info o novinkách, akciách a zľavách)

GDPR

Ochrana osobných údajov

 

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA


Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05  Levice, IČO: 46 537 163, DIČ: 1080465639, zapísaný v registri: 

Obvodný úrad Levice

Odbor živnostenského podnikania

Ľ. Štúra 53, 934 03  Levice

č. ObU-LV-OZP-2012/00768-2

č. živnostenského registra 420-25232


1. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05 Slovenská republika, adresa elektronickej pošty:obuvzabka@gmail.com,telefón+421 908 083360
2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝM DOVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 3.ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca uchováva osobné údaje: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.


  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra).

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email: obuvzabka@gmail.com

 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018

YWVkMmVmMD