OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Pre Váš pohodlný nákup sa zaregistrujte.

Registrácia: (registrácia je dobrovoľná, nakupovať môžete aj bez registrácie)

- kliknite na ikonku Nová registrácia

- vyplňte registračný formulár - zadaním mena, adresy, medzi povinné patrí aj telefónne číslo a emailová adresa na spätné potvrdenie objednávky

- heslo na prihlásenie vám bude vygenerované automaticky

- každú objednávku je možné zrušiť v čase až do prevzatia

- stav skladových zásob nemusí vždy zodpovedať skutočnosti, vzhľadom k veľkému počtu objednávok a pretože súčasne uvedený tovar predávame na viacerých predajným miestach a internetových obchodoch. Pokiaľ by sme požadovaný tovar nemali skladom, budeme vás nezodkladne informovať .

- objednávku Vám potvrdíme spätným zaslaním emailu

Tovar si môžete prevziať aj osobne na adrese:

Detská obuv Žabka

Mlynská 5057/ 1- a

934 01 Levice

 

Platba za tovar:

- tovar môžete uhradiť prevodom na účet, dobierkou alebo hotovosťou priamo u nás v predajni.

- pre platbe prevodom je tovar zaslaný hneď po pripísaný platby na účet (pri vkladaní hotovosti na účet je potrebné k celkovej sume aj s poštovným pripočítať ešte 0,50 €, ktoré si účtuje banka za priamy vklad hotovosti)

- za tovar neplaťte skôr ako Vám nepotvrdíme objednávku emailom

Číslo účtu: SK4909000000005040280820 - Slovenská sporiteľňa

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky

 

Dodacie podmienky:

- tovar Vám doručíme na adresu, ktorá bude uvedená v objednávke alebo v registračnom formulári (preto treba vyplniť všetky povinné údaje vrátane telefónneho čísla a emialovej adresy)

- predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktorý bol zapríčinený Slovenskou poštou, takisto nezodpovedá za poškodnia vzniknuté prepravou.

- poštovné + balné (tovar je posielaný Slovenskou poštou, bližší rozpis nájdete v kolónke Poštovné)

- je možný aj osobný odber v kamennej predajni Detská obuv Žabka v Leviciach

- ak zistíte, že u nás zakúpený tovar Vám nevyhovuje, podľa zákona nám ho môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu, vopred nás však informujte (telefoniky, emailom). Vzťahuje sa to len na tovar zakúpený v internetovom obchode. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, čistý, schopný ďaľšieho predaja - treba priložiť faktúru aj so záručným listom, taktiež číslo účtu kam Vám má byť vrátená suma za tovar.

- tovar posielaný naspäť odporúčame poistiť, odporúčame neposielať dobierkou - dobierka nebude prevzatá

- ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

Tovar zasielajte na adresu: Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05 Levice

- po doručení zásielky Vám bude naspäť na Váš účet vrátená suma za tovar (bez poštovného), ktorú ste uhradili.

 

Z dôvodu poskytovania služieb predávajúci musí poznať osobné údaje zákazníka. Narábanie s takýmito údajmi sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje takéto údaje chrániť a za žiadnych okoloností ich neposkytuje tretej osobe, výnimku tvorí len doručovateľká služba (Pošta) a v niektorých prípadoch Banka, keď je potrebné poskytnúť meno - tieto informácie sú však poskytnuté len jednorazovo. Dodávateľ si tieto informácie zhromažďuje so súhlasom zákazníka - a to meno, adresu, email, telefónne číslo, slúži to predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení  a to predovšetkým informáciami s novinkami a ponukami. Uvedený súhlas so zasielaním emailov môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať.

  

                                          FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v zmysle §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na                 základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení      niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci:                                                   Kupujúci:

Obchodné meno:...........................               Meno a priezvisko: ............................

Ulica a číslo: ….........................                    Ulica a číslo: …..........................

Mesto: ….........................                              Mesto: …..........................

PSČ: ….........................                                  PSČ: …..........................

Telefón: ….........................                           Telefón: …..........................

E-mail: …..........................                            E-mail: …..........................

IČO: ….........................

DIČ/IČ DPH: ….........................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy o zakúpení tovaru, ktorý bol zakúpený

prostredníctvom internetovej stránky: …..........................................................

Bola mi potvrdená objednávka č.: ….............................  zo dňa: …......................

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia): …................, číslo faktúry: …......................

Žiadam preto o vrátenie:            O plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

                                                O čiastočnej faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu: …....................................

Požadovanú sumu mi vráťte:

 O poštovným poukazom na moju adresu (iba v prípade, ak ste za tovar platili pri preberaní – na dobierku)

 O prevodom na účet: IBAN ….........................................................................................

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia do zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

V …............................. dňa......................

 

                                                                       ….......................................................................

                                                                                                       podpis

 

 

 

 

 

 

MmQ5Z